Mai dátum: 2024-05-20

TANFOLYAMI ISMERTETŐK

>>Tanfolyami ismertetők

Kategóriás képzések

Tehergépkocsi ("C" kategória)

A "C" kategória fogalma

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C")

A "C" kategóriába tartozó járművek csak "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C")

A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;

 

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • illetve 18 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

  A  gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév a betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:

 • a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;
 • b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
 • A 21 éves életkor betöltéséig a fenti célú járművek vezetésére bejegyzett „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló feltételeknek megfelel.

alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése

 

 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C" kategóriában együtt vizsgázik).

A tanfolyam tantárgyai ("C")

Alapismeretek 80 óra
Közlekedési ismeretek 20 ó
A gépkocsivezetés elmélete 12 ó
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 24 ó
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 14 ó
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 10 ó

Járművezetési gyakorlat 29 óra és min 348 km teljesítése
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra

Összesen: 109 óra

Vizsgatárgyak ("C")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak ("C")

 

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

  4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

  4.600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

11.000 Ft

Összesen

32.700 Ft

Egy éven belül szerzett "C1" alkategóriával rutin + forgalmi vizsga

14.500 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei ("C")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 ill.(18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 ill.(18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C")

"C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Személygépkocsi és kistehergépkocsi ("B" kategória)

A "B" kategória fogalma ("B")

Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B")

A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B")

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló feltételeknek megfelel.
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése

 

A tanfolyam tantárgyai ("B")

Közlekedési alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Járművezetési gyakorlat 29 óra és min. 580 km teljesítés
Alapoktatás 9 óra
Főoktatás
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Vezetés éjszaka 2 óra

Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak ("B")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("B")

 

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Összesen

15.600 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("B")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 17 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("B")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

"B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Motorkerékpár ("A" kategória)

Az "A" kategória fogalma

Nemzetközi kategória. A 25 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A")

Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A")

Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A" korlátozott kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló feltételeknek megfelel.
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése
 •  

A tanfolyam tantárgyai ("A")

Alapismeretek 22 óra (csak ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával vagy "A korl" kategóriával)
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A járművezetés gyakorlata ...A1 vagy A korl. nélkül:.................26 óra
...........................................A1-gyel vagy A korl.-al:...............10 óra
...........................................2 éves A1-gyel vagy A korl.-al:.......6 óra

Ugyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) a gyakorlati oktatás részletei:
Alapoktatás...10/4/2 óra
Főoktatás......16/6/4 óra
(Városi vezetés 11/4/2 óra)
(Országúti vezetés 5/2/2 óra)

 

Vizsgatárgyak ("A")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (nem kötelezettek elméleti vizsgára azok, akik "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek.

Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

 

Vizsgadíjak ("A")

 

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Járműkezelési vizsga

4.700 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Összesen

20.300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

Elméleti vizsgakötelezettség nélkül a vizsgadíj

4.700 Ft + 11.000 Ft, összesen 15.700 Ft

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("A")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 18. életévét, vagy
 • ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes "A1" vagy "A" korlátozott vezetői engedéllyel, betöltötte a 21. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

 

Kezdő vezetői engedély ("A")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Kismotorkerékpár ("A1" kategória)

Az "A1" alkategória fogalma

Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A1")

Az "A1" alkategóriába tartozó járművek az "A1" alkategória, "A" kategória és "A" korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A1")

Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Az 1998. január 1-je előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló feltételeknek megfelel.
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése

 

A tanfolyam tantárgyai ("A1")

Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A járművezetés gyakorlata 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra

Összesen: 38 óra

Vizsgatárgyak ("A1")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("A1")

 

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Járműkezelési vizsga

4.700 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Összesen

20.300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("A1")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 16 éves, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A1")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Autóbusz ("D" kategória)

A "D" kategória fogalma

Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D")

A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D")

A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D")

24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

illetve 21 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

A  gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév a betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:

 • a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;
 • b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
 • A 24 éves életkor betöltéséig a fenti célú járművek vezetésére bejegyzett „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló feltételeknek megfelel.
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése
 • B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("D")

Alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak ("D")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak ("D")

 

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

18.500 Ft

Összesen

31.000 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("D")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 24 ill.(21) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt valamennyí feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 24 ill. ( 21 ) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("D")

"D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Nehézpótkocsi C kategóriás vonójárművel (C+E kombinált kategória)

 

A "C+E" kombinált kategória fogalma

Nemzetközi kategória. "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C+E")

A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C+E")

A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C+E")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (befejezett általános 8 osztály, vagy 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok esetében a 4-6 év általános iskolai- és 2-4 év gimnáziumi osztály elvégzése
 • "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("C+E")

Alapismeretek 20 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 8 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 2 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra

Összesen: 34 óra

Vizsgatárgyak ("C+E")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak ("C+E")

Díjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

11.000 Ft

Összesen

28.100 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("C+E")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C+E")

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 

STOP UNGER Kft tevékenységét jellemző mutatószámok közzététele

STOP UNGER Kft.   Képző azonósító száma: 3368        
                     
    Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) 2022. I-I.negyedév (%-ban)  
                     
  B C
  Gyakorlat Gyakorlat
2022.II 2022.III. 2022.IV. 2022. I. 2022.II 2022.III. 2022IV. 2022. I. 2022.  II 2022.III. 2022.IV.
      125,36% 148,51%     100% 100%    
                     
    Vizsga Sikerességi Mutató (VMS) 2022. I-II.negyedév (%-ban)  
                     
  B C
  Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat
2022.II 2022 I. 2022.  II 2022. I. 2022.II 2022. I. 2022.  II 2022. I. 2022.  II 2022. I. 2022.  II
      54,9% 53,66%  35,94% 48,61% 70,59% 84,62%   100%
                     
    Vizsga Sikerességi Mutató (VMS) 2022. I-II.negyedév (%-ban)  
                     
  B C
  Elmélet Gyakorlat Gyakorlat Elmélet Gyakorlat
2022.IV 2022. I. 2022.  II 2022. I. 2022.II 2022. III. 2022.  I 2022. I. 2022.  III 2022. I. 2022.  II
  54,9% 53,66% 35,94% 48,61% 43,66%   70,59 %   84,62 % ---- 100 %
                     
  Képzési Költség (KK) 2014. IV.negyedév (Ft-ban)      
                     
  A1 A B B+E C C+E D      
                     
           
                     

 

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel hírlevelünkre!

INDULÓ TANFOLYAMOK

Jelenleg nincsen induló tanfolyam!